top of page

Khách hàng thân thiết

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Purchase a product

   Nhận 10 điểm

  • Sign up to the site

   Nhận 50 điểm

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  bottom of page